Toezicht houden (monitoring)

Toezicht houden (monitoring)

Ook toezicht houden is een taak van de Keuringsraad. Daarmee bedoelen we het proactief toezien op naleving van de regels. Het gaat dan ook over reclame-uitingen die niet ter beoordeling zijn voorgelegd aan de Keuringsraad.
 
De Keuringsraad kan zelf in actie komen wanneer zij een publieksuiting onder ogen krijgt die in strijd is met één van haar Codes. Ook een bedrijf kan een melding doen, waarna de Keuringsraad monitoring opstart. Dit mag anoniem. Wel is het belangrijk dat de melder zo concreet mogelijk aangeeft waarom de publieksuiting in strijd is met één van de Codes. 
 
Consumenten die een klacht hebben over een uiting verwijzen we door naar de Reclame Code Commissie van de Stichting Reclame Code.
 
Het nut van toezicht
Sommige partijen vinden het vervelend om een uiting van derden die in strijd is met één van Codes via de monitoringprocedure bij de Keuringsraad aan te melden. Doordat we te maken hebben met zelfregulering, is het juist belangrijk om partijen aan te spreken. Op deze manier creëren we een zogenaamd level playing field, een ‘speelveld’ met gelijke regels voor iedereen.
 
Hoe gaat dat in zijn werk?
  • Melding of signalering van een publieksuiting die in strijd is met één van de Codes via het klantportaal
  • De Keuringsraad schrijft de betreffende adverteerder aan en verzoekt de uiting aan te passen. 
  • Indien de desbetreffende adverteerder niet (op de gewenste manier) reageert, kan de Keuringsraad procedures starten richting ofwel de handhavende instanties (IGJ of NVWA) ofwel de Reclame Code Commissie. 
  • In uitzonderlijke gevallen kan ook worden gekozen voor een rechterlijke procedure.
Let op! Alleen partijen die hun eigen uitingen aan de Keuringsraad voorleggen kunnen een melding doen.

Consumenten die een klacht hebben over een uiting verwijzen we door naar de Stichting Reclame Code.

Lees ook meer in het document monitoring door de Keuringsraad


 

Klantportaal

Ik wil een beoordeling of een advies aanvragen of een melding doen

Veelgestelde vragen

Ik heb een vraag over de Keuringsraad, publieksreclame, gezondheidsclaims en/of medische claims