Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

De adverteerder kan het oneens zijn met een beoordeling van de Keuringsraad. Het kan dan zowel gaan om het afkeuren van een uiting op een eigen product óf om het goedkeuren van een uiting op een product van de concurrent.
 

Codecommissie en Commissie van Beroep

De klachtenprocedure is ondergebracht bij de Stichting CGR, waarvan de Keuringsraad het secretariaat voert. De Stichting CGR kent een onafhankelijke Codecommissie, samengesteld uit onafhankelijke voorzitters en leden die zijn aangewezen door bij de Keuringsraad aangesloten organisaties.
Wanneer een adverteerder het niet eens is met uitspraken van de codecommissie kan beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep. De Commissie van Beroep bestaat uitsluitend uit juristen, werkzaam bij de rechterlijke macht.

Bekijk het reglement naleving Gedragscodes Keuringsraad.
Bekijk de Leidraad griffie- en procedurekosten

 

Klantportaal

Ik wil een beoordeling of een advies aanvragen of een melding doen

Veelgestelde vragen

Ik heb een vraag over de Keuringsraad, publieksreclame, gezondheidsclaims en/of medische claims