Toezicht houden (toetsing achteraf)

Toezicht houden (monitoring)

Ook toezicht houden (monitoring) is een taak van de Keuringsraad. Daarmee bedoelen we het proactief toezien op naleving van de regels. Het gaat dan ook over reclame-uitingen die niet ter beoordeling zijn voorgelegd aan de Keuringsraad.


Melding klachten

De Keuringsraad kan zelf in actie komen wanneer zij een publieksuiting onder ogen krijgt die in strijd is met één van haar Codes. Ook een bedrijf kan een melding doen, waarna de Keuringsraad monitoring opstart. Dit mag anoniem. Wel is het belangrijk dat de melder zo concreet mogelijk aangeeft waarom de publieksuiting in strijd is met één van de Codes. Melden kan via ons klantportaal

Let op! Alleen partijen die hun eigen uitingen voorleggen aan de Keuringsraad kunnen een klacht indienen.

Lees meer over toezicht houden (monitoring)
 

Klantportaal

Ik wil een beoordeling of een advies aanvragen of een melding doen

Veelgestelde vragen

Ik heb een vraag over de Keuringsraad, publieksreclame, gezondheidsclaims en/of medische claims